Kadra / eksperci

Szymon Surmacz

Szymon Surmacz Animator przedsiębiorczości społecznej, szkoleniowiec. Specjalista w zakresie wykorzystywania do celów społecznych: marketingu oraz technik multimedialnych i informatycznych. Współzałożyciel kwartalnika „Nowy Obywatel” oraz współtwórca koncepcji i redaktor czasopisma „JAK robić biznes społeczny”, aktywista ruchów opartych na współpracy i wymianie (OpenSource i Creative Commons). Członek Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom”, współtwórca studia graficznego Kooperatywa.org. Specjalizuje się w tworzeniu i rozwijaniu przedsiębiorstw, których głównym celem jest tworzenie zmian społecznych, a nie maksymalizacja zysków właścicieli czy udziałowców. Za najlepsze do tego celu uważa metody planowania biznesowego oparte na badaniu potrzeb i zaangażowaniu klientów: customer development, lean startup i business model generation. Współpracuje z kilkudziesięcioma organizacjami pozarządowymi i spółdzielniami socjalnymi w całej Polsce. Popularyzator polskich tradycji spółdzielczych i aktywności społecznej. Wykładowca przedmiotów „Komunikacja społeczna” na studiach podyplomowych Ekonomia Społeczna w Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej oraz „Zarządzanie podmiotami gospodarki społecznej” na studiach podyplomowych Gospodarka Społeczna w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.

Roland Zarzycki

Roland Zarzycki Współpracownik Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej PANATO (laureata konkursu na najlepsze przedsiębiorstwo społeczne Dolnego Śląska roku 2013 oraz ogólnokrajowego konkursu na przedsiębiorstwo społeczne roku w kategorii „pomysł na rozwój”). Doktor nauk matematycznych, doktorant na Wydziale Nauk Społecznych UWr, nauczyciel akademicki, kierownik projektów naukowo-badawczych. Współautor zwycięskiej koncepcji Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Współtwórca m.in. WSS PANATO, PANATO Café, projektu edukacyjnego „Porządne myślenie”, obywatelskiej inicjatywy Nie Nasz Dług. Prezes WSS Biz:on i wiceprezes fundacji Jump. Zaangażowany w rozwój ekonomii społecznej, krytyczną analizę życia politycznego oraz praktyczne działania w tej sferze. Publicysta, aktywista, wegetarianin.

Michał Sobczyk

Michał Sobczyk Przedsiębiorca społeczny, popularyzator ekonomii społecznej, redaktor. Współtwórca koncepcji „Gospodarki Społecznej” (dodatek ekonomiczny do kwartalnika „Nowy Obywatel”), czasopisma „JAK robić biznes społeczny” oraz ETOS – programu szkoleń dla przedsiębiorstw społecznych, inspirowanego historycznym dorobkiem kooperatyzmu i etyką spółdzielczą. Prezes Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom”, będącego m.in. wydawcą serii książkowej „Klasycy myśli spółdzielczej” i prowadzącego portal tradycji spółdzielczych Kooperatyzm.pl. Autor oraz redaktor tekstów prasowych i materiałów szkoleniowych popularyzujących rozmaite formy działań kolektywnych, demokrację gospodarczą itp. Członek założyciel Spółdzielni Socjalnej ISSA, członek zarządu Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, członek Kooperatywy Spożywczej w Łodzi.